Pozor! Zahajujeme prázdninový režim. Objednávky budeme odesílat pondělí, středa a pátek (uzávěrka objednávek 9:00h). Děkujeme za pochopení. :)

Zdravotní rizika spojená s prací řasové stylistky

Zdravotní rizika spojená s prací řasové stylistky

Práce řasové stylistky, ač na první pohled může působit jako relativně bezpečná a nenáročná, skrývá řadu potenciálních zdravotních rizik. Tato profese vyžaduje precizní práci s jemnými materiály a chemikáliemi, což může mít za následek různé zdravotní komplikace. V tomto článku se podrobněji zaměříme na specifická rizika, kterým řasové stylistky čelí, a na možnosti, jak těmto rizikům předcházet.

1.Expozice chemickým látkám při práci řasové stylistky

Návrh bez názvu (6)

Práce řasové stylistky zahrnuje nejen uměleckou zručnost, ale také častý kontakt s chemickými látkami, které mohou představovat zdravotní rizika. Jedním z nejčastějších chemikálií používaných v této profesi je cyanoakrylát, silné lepidlo používané pro aplikaci umělých řas. Tato látka je známá svou schopností vyvolávat alergické reakce a podráždění očí, kůže a dýchacích cest.

Rizika spojená s chemickými látkami

Cyanoakrylát a další chemikálie používané při aplikaci umělých řas mohou při nedostatečné ochraně a expozici způsobit řadu zdravotních problémů:

  • Alergické reakce: Projevy mohou zahrnovat svědění, zarudnutí kůže, vyrážku a v extrémních případech i respirační obtíže.
  • Podráždění očí: Časté jsou případy, kdy chemikálie způsobují slzení, zarudnutí a pocit cizího tělesa v oku.
  • Dermatitida: Přímý kontakt chemikálií s kůží může vést k dermatitidě, což je zánětlivé onemocnění kůže.

Prevence rizik spojených s chemickými látkami:

  • Používání kvalitních produktů: Vysoce kvalitní produkty s minimálním množstvím toxických složek mohou výrazně snížit riziko negativních reakcí.
  • Ventilace pracovního prostoru: Pravidelné větrání pracovního prostoru pomáhá snižovat koncentraci škodlivých par v ovzduší, čímž se snižuje riziko inhalace toxických látek.
  • Nošení ochranných pomůcek: Ochranné brýle, rukavice a v některých případech i respirátory mohou chránit před přímým kontaktem s chemikáliemi.

Expozice chemickým látkám je významným rizikem pro zdraví řasových stylistek. Přijetím vhodných preventivních opatření a používáním bezpečnějších produktů mohou stylistky minimalizovat potenciální zdravotní rizika spojená s jejich profesí. Tímto způsobem mohou nejen chránit své zdraví, ale i zajišťovat bezpečnější prostředí pro své klienty.

2.Ergonomická rizika spojená s prací řasové stylistky

Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.22.05

Práce řasové stylistky, ačkoliv se může zdát jako lehká a nenáročná, skrývá mnoho ergonomických rizik. Dlouhé hodiny strávené v sedě a sklánění nad klientkou mohou vést k bolestem zad, krku a ramen. Kromě toho, mikroskopická práce, která vyžaduje neustálé soustředění zraku na malé objekty, může způsobit problémy s viděním a zrakovou únavu.

Fyzické nároky práce

Sklánění a dlouhotrvající statická pozice při aplikaci řas vyžadují od stylistek vysokou míru fyzické odolnosti. Tato pozice může vést k přetěžování určitých svalových skupin, zejména v oblasti krku, ramen a horní části zad.

Problémy s viděním

Detailní práce vyžaduje od stylistek, aby se dlouhodobě dívaly na malé objekty, což může vést k tzv. syndromu počítačového vidění. Tento syndrom zahrnuje symptomy jako jsou bolesti hlavy, rozmazané vidění a obtíže s ostrostí zraku.

Prevence ergonomických rizik:

  • Investice do ergonomického nábytku: Je důležité, aby měly stylistky k dispozici kvalitní ergonomické křeslo, které podporuje správné držení těla a snižuje riziko bolesti. Vhodné osvětlení pracovního prostoru také pomáhá snižovat zrakovou únavu.
  • Pravidelné přestávky: Doporučuje se, aby stylistky dělaly krátké přestávky každou hodinu, během kterých by měly provádět jednoduché protahovací a relaxační cviky. Tyto přestávky pomáhají uvolnit svalové napětí a zlepšit krevní oběh.
  • Cvičení zaměřené na posílení svalů: Pravidelné cvičení, které se zaměřuje na posílení svalů zad, krku a ramen, může pomoci předcházet chronickým bolestem a zlepšit celkovou fyzickou kondici.

Ergonomická rizika spojená s prací řasové stylistky jsou významná a mohou mít dlouhodobý dopad na zdraví. Přijetím vhodných preventivních opatření a zavedením ergonomických zásad do praxe mohou stylistky nejen zlepšit svou pracovní efektivitu, ale také si zajistit lepší fyzické a vizuální zdraví.


3.Riziko kontaminace a infekcí při práci řasové stylistky

Práce řasové stylistky zahrnuje nejen uměleckou a technickou zručnost, ale také značné riziko kontaminace a infekcí. Toto riziko je obzvláště vysoké, protože se práce často odehrává v bezprostřední blízkosti očí klientů, což je oblast zvláště náchylná k infekcím.

Přenos infekčních agentů
Oční oblast je vystavena různým mikroorganismům, které mohou způsobit infekce, pokud jsou nástroje nebo produkty kontaminovány. Bakterie jako Staphylococcus aureus nebo viry, jako je herpes simplex, mohou být snadno přeneseny prostřednictvím nesterilních nástrojů nebo přímým kontaktem s infikovanými materiály.

Důležitost sterilního prostředí
Udržování sterilního pracovního prostředí je klíčové pro prevenci zdravotních komplikací. To zahrnuje nejen používání sterilních nástrojů, ale i udržování čistoty pracovního prostoru. Pravidelné čištění a dezinfekce povrchů může výrazně snížit riziko kontaminace.

Prevence kontaminace a infekcí:

Sterilizace nástrojů: Veškeré nástroje používané během procedur by měly být sterilizovány, aby se eliminovalo riziko přenosu infekcí. Moderní sterilizační metody, jako je autoklávování, jsou vysoce efektivní.

Používání jednorázových materiálů: Kde je to možné, je doporučeno používat jednorázové materiály, jako jsou aplikátory nebo mikroštětce. Toto opatření zabraňuje křížové kontaminaci mezi klienty.

Dodržování hygienických protokolů: Zavedení striktních hygienických pravidel, jako je mytí rukou před a po každém zákroku, používání dezinfekčních prostředků a nošení ochranných rukavic, může významně snížit riziko infekce.


Riziko kontaminace a infekcí je jedním z vážných rizik spojených s prací řasové stylistky. Přijetím správných preventivních opatření a dodržováním striktních hygienických protokolů mohou stylistky značně snížit toto riziko a zároveň poskytnout bezpečné prostředí pro své klienty. Tím se nejen chrání zdraví klientů, ale i samotných stylistek.

4. Psychická zátěž spojená s prací řasové stylistky

Snímek obrazovky 2024-06-03 v 12.21.42


Práce řasové stylistky, ačkoliv může na první pohled působit jako čistě technická a estetická, nese s sebou i významnou psychickou zátěž. Stylistky se často setkávají s vysokými očekáváními svých klientek, které mohou vyvolávat značný stres, zejména pokud výsledky nesplňují představy klientů. Navíc, vzhledem k tomu, že práce zahrnuje manipulaci s velmi citlivou oblastí lidského těla – očima, může být každá procedura pro klienty stresující, což vyžaduje od stylistek nejen technické dovednosti, ale i schopnost uklidnit a působit pozitivně na psychiku klientů.

Role neformálního psychologa
V praxi se řasové stylistky často ocitají v roli neformálních psychologů. Během procedur, které mohou trvat i několik hodin, se klientky často svěřují se svými osobními problémy, očekáváními nebo obavami. To klade na stylistky další psychickou zátěž, protože musí být schopny poskytnout nejen profesionální kosmetickou službu, ale i emocionální podporu.

Prevence psychické zátěže:

Vzdělávání v oblasti komunikace a psychologie: Absolvování kurzů zaměřených na komunikaci a základy psychologie může stylistkám pomoci lépe zvládat emocionální nároky spojené s jejich prací.

Supervize a intervizní setkání: Pravidelná setkání s ostatními profesionály z oboru mohou poskytnout prostor pro sdílení zkušeností a emocionální vyrovnání se s náročnými situacemi.

Osobní péče o duševní zdraví: Důležité je, aby stylistky dbaly na své vlastní duševní zdraví, například prostřednictvím relaxačních technik, dostatečného odpočinku a vyhledávání profesionální psychologické pomoci v případě potřeby.


Psychická zátěž spojená s prací řasové stylistky je významným aspektem této profese, který by neměl být přehlížen. Efektivní komunikace, emocionální inteligence a schopnost zvládat stres jsou klíčové dovednosti pro každou stylistku, která chce být úspěšná nejen v technickém, ale i v osobním aspektu své práce. Přijetím preventivních opatření a vědomím si těchto aspektů mohou stylistky nejen zlepšit kvalitu svých služeb, ale i svou vlastní pracovní spokojenost a duševní pohodu.